Johtamisen Uusi Musta -6-

Johtamisen Uusi Musta -blogissamme nostamme keskusteluun inspiroivia näkökulmia johtamiseen. Vuoden 2020 lopuksi teimme mielenkiintoisen kierroksen nähdäksemme, miten johtaminen näyttäytyy nyt erilaisille toimijoille.

Vierailimme

SPORTS CAR CENTERISSÄ, FOIBEKARTANOSSA, SUOMEN YRITTÄJÄNAISISSA, SUOMEN METSÄYHDISTYKSESSÄ, TYÖTURVALLISUUSKESKUKSESSA, HUMAKISSA JA SUOMEN WORLD VISIONISSA. TERVETULOA MUKAAN!

Toimintakulttuurin tärkeys

Humakin (Humanistinen ammattikorkeakoulu) rehtori ja toimitusjohtaja Jukka Määttä tietää, miten tärkeää on rakentaa toimiva tiedottamisen ja yhteisten keskustelujen forum – erityisesti silloin, kun toimitaan valtakunnallisessa verkosto-organisaatiossa. Humakissa halutaan rakentaa dialogia, joka mahdollistaa yhteisen oppimisen.

Kaiken muun onnistumisen pohjana on
yhteinen toimintakulttuuri

Humakissa on kehitetty joka toinen viikko toteutettava yhteisten aamukahvien malli, johon osallistuu joka kerta yli 80 % henkilöstöstä. Konsepti on yksinkertainen mutta vaatii toimiakseen joka kerta huolellisen valmistelun.

Murroksen johtamista verkosto-organisaatiossa

Humak on valtakunnallinen ammattikorkeakorkeakoulu, joka on erikoistunut järjestö- ja nuorisotyön, työyhteisöjen kehittämisen, kulttuurituotannon ja luovan toimialan yrittäjyyden sekä tulkkausalan erityisosaamisen ja toiminnan kehittämiseen. Humakin visiona on olla kansainvälinen ja yhteiskunnallinen korkeakoulu, joka kehittää yhteiskunnallista Suomea. Sen juuret ja omistajuus ovat vapaassa sivistystyössä ja kansalaisjärjestötoiminnassa. Humakin toiminta on alueellisesti hajautettua valtakunnallisesti ja se toimii verkostomaisesti. Tutkinto-opiskelijoita on noin 1750 ja työntekijöissä noin 130 asiantuntijaa.

Jukka Määttä on ollut mukana Humakin toiminnassa jo parinkymmenen vuoden ajan eli lähes sen alkuajoista lähtien. Hänen roolinsa ovat pitäneet sisällään opetustyötä, tiiminvetäjyyttä, yliopettajana toimimista ja johtoryhmätyöskentelyä. Toimitusjohtajanimityksensä hän sai 2018 elokuussa.

Muutosta ja murrosta

Viimeinen kahden vuoden jakso on ollut merkittävää murrosvaihetta liittyen suuriin lainsäädännössä tapahtuneisiin muutoksiin. Rahoitusmalli on muuttunut erittäin ratkaisevasti. Perinteiset AMK-tutkinnot muodostavat toiminnasta enää noin 60 %. Lisäksi on tullut ylempi ammattikorkeakoulu, jatkuva oppiminen, TKI-hankkeet, ulkoiset palvelut ja julkaisut. Opetustyössä tämä tarkoittaa sitä, että vaikka päätehtävä on säilynyt samana, pedagogisen henkilöstön aika jakaantuu monenlaisen tekemisen kesken. Lisäksi yhteistyö asiakaskumppaneiden kanssa on vahvistunut.

2020 haasteet

Monimuotokoulutus ja digitaalisuus ovat Humakin toimintaa ja valtakunnallisena verkostona on toimittu jo kauan. ”Videoneuvotteluja olemme hyödyntäneet jo 15 vuoden ajan”, kertoo Jukka. Digitaalisuuteen on myös panostettu rakentamalla toimivaa oppimisympäristöä, ei vain viemällä materiaaleja verkkoon. Kaikkia aloja verkko-opetus ei kuitenkaan palvele samalla tavoin, kun tarkastellaan vaikkapa tulkkausta tai seikkailualaa.

Johtamisen kenttä

Rehtori ja toimitusjohtaja olivat ennen vastaavissa oppilaitoksissa erikseen, nyt yksi ja sama henkilö kattaa molemmat roolit. Tämä luonnollisesti moninaistaa tehtävää ja vaatii muun muassa rahoitusmallin syvää ymmärrystä ja bisnesmäistä otetta. ”Emme voi ajatella olevamme vain koulu. Tulosta on tehtävä monella alueella.” Omassa johtamistyössä henkilöjohtaminen ja osaamisen johtaminen korostuvat.

Erityisen kiinnostavana Jukka pitää toimintakulttuurin johtamista. Tämä korostuu, kun toimitaan valtakunnallisesti verkosto-organisaationa, noin kymmenessä toimipisteessä. Lähiesimiestyötä Jukka pitää merkitykseltään ratkaisevana. Hyviä johtajia Humakiin pyritään sekä kasvattamaan oppilaitoksesta sisältä että myös hakemaan ulkoa.

Viestintää käytännössä

Humakin virtuaalisille aamukahveille kokoonnutaan joka toinen perjantai. Siellä jaetaan onnistumisia ja epäonnistumisia, jotta niistä voidaan oppia yhdessä.
Lisäksi johtajalla on oma lyhyt puheenvuoro, mikä onkin Jukalle tärkeä oman johtamisen väline. Tämä on luonteva mahdollisuus käydä läpi strategiaan ja tulevaisuuteen liittyviä asioita ja vaikkapa yhteinen ”arvoparvi” on haluttaessa helppo synnyttää. Lisäksi ohjelmaan kuuluu tiedotuksia, muutosasioita ja ajankohtaiskatsauksia. Suunnittelua varten on ”masteroija”, joka myös sparraa esiintyjiä niin, että aamun setti on aina huolella valmisteltu ja mielenkiintoinen.

Haastattelijana Sari Ajanko, Leadership Coach

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *