SARI AJANKO

SARI AJANKO
Senior Advisor, valmennuspalvelut
040 557 3086

Sarilla on pitkä johtamiskokemus, niin valtakunnallisesta vapaaehtoisorganisaatiosta, kuin myös kansainvälisen pörssiyhtiön Suomen yksikön vetämisesta. Hänen viimeisimmät johtamistehtävänsä ovat olleet valmennusalalla, jossa hän on toiminut jo vuodesta 2008 lähtien johdon coachina, työnohjaana, valmentajana ja sparraajana. Johtajien kanssa työskentelyn ohella Sari on toiminut jo pitkään ammatticoachien kouluttajana ja mentor-coachina. Sarin kirja ”Moninaisuuden johtaminen – ytimessä johtajan itsetuntemus” on julkaistu 2016.